Antas ng tubig ng Angat dam at iba pang dam sa Luzon nadagdagan sa magdamag

Mary Rose Cabrales 10/29/2020

Ang antas ng tubig ng Angat dam ay nasa 200.15 meters ngayong umaga.…

Antas ng tubig ng Angat dam at iba pang dam sa Luzon nadagdagan sa magdamag

Mary Rose Cabrales 10/27/2020

Ang antas ng tubig ng Angat dam ay nasa 198.80 meters ngayong umaga.…

Water level ng Angat dam at iba pang dam sa Luzon nadagdagan sa magdamag

Mary Rose Cabrales 10/26/2020

Ang antas ng tubig ng Angat dam ay nasa 194.10 meters ngayong umaga.…

Antas ng tubig ng Angat dam at iba pang dam sa Luzon nadagdagan sa magdamag

Mary Rose Cabrales 10/23/2020

Ang antas ng tubig ng Angat dam ay nasa 191.70 meters ngayong umaga.…

Antas ng tubig ng Angat dam at iba pang dam sa Luzon nadagdagan sa magdamag

Mary Rose Cabrales 10/21/2020

Ang antas ng tubig ng Angat dam ay nasa 190.17 meters ngayong umaga.…