Karagdagang 5 Black Hawk helicopters ng PAF dumating na

Jan Escosio 11/09/2021

Ang mga bagong Black Hawks ay ang final batch ng delivery ng PZL Mielec at ang kumumpleto sa 16 Black Hawk helicopters ng PAF.…