outbrain

Bagong silang na sanggol isinilid sa plastic bag at isinabit sa gate ng bahay sa Bacolod City

Jimmy Tamayo 06/12/2019

Unang inakala na basura ang laman ng supot nang isabit ito at iwan sa bakod ng bahay.…