Pam Lastimosa hindi aalis ng Sta. Lucia Lady Realtors

Justinne Punsalang 12/31/2017

Ayon sa Sta. Lucia, si Lastimosa ang una sa kanilang listahan na mga returning players.…