44% ng Filipino tiwalà sa pagbuti ng buhay hanggáng 2025 – SWS

Jan Escosio 07/10/2024

Tiwalà ang 44% ng mga Filipino na hanggáng sa darating na Marso — o sa loób ng 12 buwán — ay bubuti ang kaniláng buhay.…