Mga paghahanda para sa earthquake drill

07/30/2015

Naghahanda na sa iba't-ibang lugar sa Metro Manila dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang earthquake drill.…