IOS at Android tatapatan ng bagong OS ng Huawei

Jimmy Tamayo 08/10/2019

Sinabi ng Huawei na ang kanilang software system ay magiging “future oriented” at mas “smooth and secure” kumpara sa Android operating system at iOS.…