Worm moon, nagliwanag sa kalangitan

Rhommel Balasbas 03/21/2019

Ito na ang ikatlo at huling supermoon ngayong 2019…

Pinaka-mahabang gabi mararanasan sa Dec. 22

Angellic Jordan 12/06/2018

Ang sunrise sa December 22 ay papatak sa 6:16 ng umaga habanag ang sunset naman ay bandang 5:32 ng gabi.…