Nadine Lustre at James Reid nasa London para sa “Never Not Love You”