Implementasyon ng libreng tuition para sa mga SUCs, nais ng isang senador