Sereno: Appointment sa SC walang kinalaman sa relihiyon