Mga elitista, ginagamit ang media upang protektahan ang sariling interes-Duterte