Bilang ng Pinoy na nagsasabing sila ay mahirap bumaba-SWS