Nasawi sa pagguho ng lupa sa Tacloban City, nakilala na