Ilang lugar sa Maynila, mawawalan ng tubig sa susunod na linggo