Nasampulan ng I-ACT na pasaway na PUVs, umabot na sa mahigit 900