Temperatura sa Baguio City, bumagsak sa 11.4 degrees Celsius ngayong buwan