Warning sa mga residente ng Hawaii tungkol sa ballistic missile threat isa lamang pagkakamali