Erik Spoelstra nagpakita ng pakikiisa sa mga may ALS sa pamamagitan ng #ALSPepperChallenge