Mga simbahan sa Chile, inatake ng mga vandals bago ang pagbisita ni Pope Francis