Malacañang, tiniyak ang seguridad sa pista ng Nazareno