Pagpasok ng ikatlong telco player, bubuksan sa ibang kumpanya kung tatanggihan ito ng China