Bagyong Agaton, lalo pang bumilis habang papalabas ng bansa