2 naitalang patay sa sobrang lamig sa Central America