Eroplano na byaheng Tokyo, bumalik sa LA dahil sa ‘naligaw’ na pasahero