Mga kumpanya ng langis binalaan ng DOE sa price increase