100,000 pamilya na tatamaan ng PNR South Project, ire-relocate ng pamahalaan