Ire-release na plaka ng LTO, para lang sa mga nagparehistro mula 2016