Mas maraming Pinoy, nakaranas ng pagkagutom sa nakalipas na 3 buwan – SWS