Isang taon na extension ng martial law sa Mindanao inirekomenda ng militar-Inquirer source