North Korea, nagbantang hindi aatras sa digmaan kung kinakailangan