Mas maraming armas, nakuha ng militar sa Lake Lanao