Resumption ng GRP-NDF peace talks nananatiling buhay ayon kay Bello