Philippine Air Force, magkakaroon na ng bagong hepe