Sakop ng 20% percent fare discount ng mga estudyante mas pinalawig ng LTFRB