Cellular Network Services, pansamantalang puputulin sa pagbisita ni Duterte sa MassKara Festival sa Bacolod