3 palapag ng isang gusali sa Sta. Ana, Maynila, nasunog