Operasyon ng mga EU envoy sa Pilipinas normal at magpapatuloy