Ikatlong dry-run ng ASEAN convoy, isasagawa sa Linggo