Travel advisory sa ilang bahagi ng Negros, inilabas ng 5 bansa