‘Hindi EU kung hindi ang 7-man Progressive Alliance ang binabanatan ni Pangulong Duterte sa pagpapalayas sa EU envoys’-Abella