Human Rights Watch, nag-iingay lang sa bantang patatalsikin ang Pilipinas sa UNHRC-Abella