Mga ‘Dilawan’ at ‘Pula’ iisa lang ang ideolohiya – Duterte