“Survey: Nasa pagtatanong ang gustong ilabas na resulta” sa OFF CAM ni ARLYN DELA CRUZ