Mga magulang ng mga batang mahuhuli sa curfew, pananagutin sa isinusulong na bagong batas