Taiwanese bamboo triad, ginagamit na trans-shipment point ng droga ang Pilipinas-Duterte