Give and take, iiral sa pagtalakay ng bicam sa budget ng CHR ayon kay HS Alvarez