Accreditation ng mga social media bloggers hindi daw hahaluan ng kulay-pulitika