Defense Department, tinututukan din ang banta ng North Korea na atakihin ang US