Pagkatay sa 200,000 manok na apektado ng bird flu sa Pampanga, sinimulan na